Schotbalkhuisje bij Gele Diekgat Finsterwolde keert terug: 'Iconische plek'

Het gele diekgat bij Finsterwolde
Het gele diekgat bij Finsterwolde © Remco in 't Hof/RTV Noord
Met hulp van 25.000 euro subsidie krijgt het Gele Diekgat bij Finsterwolde zijn schotbalkhuisje weer terug. Volgend jaar, als de Carel Coenraadpolder honderd jaar bestaat, wordt het bijzondere huisje weer in gebruik genomen.
Behalve het huisje waarin de schotbalken worden bewaard, wordt ook het terrein rond de dijkdoorgang aangepakt. Er worden een trap en een bankje geplaatst en een bord met daarop de geschiedenis van deze plek.
'Het is een iconische plek in onze provincie', roept Harm Evert Waalkens als hij op de slapersdijk van de Carel Coenraadpolder staat. 'Dit Gele Diekgat staat op vele foto's en folders. Iedereen kent het wel.' Waalkens is een van de pleitbezorgers van het terughalen van het schotbalkhuisje, bij die kenmerkende gele dijkcoupures.

Terug in oude staat

'Daarmee brengen we dit markante stukje Groningen weer terug in oude staat', zegt Waalkens, die met dit plan 25.000 euro binnensleepte uit een provinciaal erfgoedpotje. 'De balken worden bij hoogwater in de dijkdoorgang geschoven, en het liefst zoals vroeger aangedrukt met paardenmest, waardoor er bij hoogwater geen water de Reiderwolderpolder inloopt', legt Waalkens uit.

Erfgoed

Het schotbalkhuisje is een van de drie erfgoedprojecten die met 25.000 euro is beloond. De andere twee zijn het herstel van het oude kerkenpad van Loppersum naar Eenum en het herstel van de joodse begraafplaats in Winsum. De subsidieregeling is opgezet door het Provinciaal Programma Erfgoed. De stichting Landschap Oldambt hoopt dat het huisje in het voorjaar van 2024 opgeleverd kan worden tijdens de viering van honderd jaar Coenraadpolder.
Schotbalkhuisje bij Gele Diekgat Finsterwolde komt terug