Bodem financiële reserves Haren in zicht

HAREN - De financiële situatie van Haren komt steeds verder onder druk te staan.
De gemeente sloot het jaar 2011 af met een tekort van ruim 1,1 miljoen euro. Oorzaak zijn een paar forse tegenvallers, waarvan zwembad Scharlakenhof de grootste is.

Haren moet nu de reserves aanspreken, die daardoor bijna op zijn. Vier ton staat er nog op de rekening en dat is niet genoeg. De gemeente gaat daarom extra bezuinigen, zodat de reserves kunnen worden aangevuld.