Graf oorlogsslachtoffer Jacob Venema herontdekt

GRONINGEN - Op de Hervormde begraafplaats aan de Kerkstraat in Haren is het graf herontdekt van Harenaar Jacob Venema.
Venema was in de oorlog dwangarbeider in Duitsland. Hij overleed in maart 1945 door de ontberingen tijdens het werk in een locomotievenfabriek in Kassel. Dat laatste was slechts weinigen bekend. Waarom Venema na de oorlog in Haren niet als oorlogsslachtoffer beschouwd werd, is nog steeds onduidelijk. Zijn naam wordt dan ook niet vermeld op de gedenksteen voor de Harener dorpskerk.
Begin dit jaar werd het graf 'herontdekt' nadat de Nationale Oorlogsgravenstichting navraag deed naar de precieze ligplaats van het graf bij het College van Kerkrentmeesters te Haren. Venema staat bij de stichting officieel geregistreerd als oorlogsslachtoffer, maar omdat het graf zelf particulier is, wordt het niet door de Oorlogsgravenstichting onderhouden.
Vanaf 1 mei wordt het kerkhof aan de Kerklaan officieel geregistreerd als een kerkhof waar een oorlogsslachtoffer begraven ligt. Op 4 mei zullen door het Harense 4-mei comité bloemen op het, inmiddels opgeknapte, graf worden gelegd.
Jacob Venema krijgt een apart inlegvel in het pas verschenen boek over Harense oorlogsslachtoffers 'Van kwaad tot onvoorstelbaar erger'.