'Stop met huishoudinkomenstoets'

© stock.xchng
GRONINGEN - De gemeente Groningen moet direct stoppen met het toepassen van de zogeheten huishoudinkomenstoets. Dat vindt de SP in de Groninger gemeenteraad.
De toets houdt in dat bij het verstrekken van een uitkering rekening wordt gehouden met de inkomens van de andere gezinsleden. Dat levert situaties op waarbij thuiswonende kinderen met een eigen inkomen voor de ouders zorgen, omdat die op basis van het gezinsinkomen geen uitkering krijgen.
De maatregel is na de val van het kabinet-Rutte door de Tweede Kamer op de lange baan geschoven en wordt waarschijnlijk weer afgeschaft. Daarop vooruitlopend hebben Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht al besloten de toets niet meer toe te passen. De SP vraagt het Groninger gemeentebestuur nu in een schriftelijk verzoek hetzelfde te doen.

Update

Eemsmond
De fracties van Betere Versie en GroenLinks in de gemeente Eemsmond, samen goed voor meer dan eenvijfde van de raad, willen de toets ook niet meer laten toepassen.
De partijen in Eemsmond hebben geen schriftelijk verzoek ingediend, maar een extra raadsvergadering aangevraagd. Volgens de partijen neemt het college van Eemsmond graag veel tijd voor de beantwoording van schriftelijke vragen.
Slochteren
Ook de Christenunie in de gemeente Slochteren heeft in een brief aan het college laten weten de toets niet te willen toepassen.