Groningen stopt met huishoudinkomenstoets

GRONINGEN - De gemeente Groningen stopt voorlopig met de huishoudinkomenstoets voor Stadjers met een bijstanduitkering.
Die toets bestond sinds het begin van 2012, omdat de hoogte van de uitkering toen afhankelijk werd van het totale gezinsinkomen op één adres.
Nu het kabinet is gevallen is die maatregel voorlopig niet meer van kracht.
Vanaf nu worden uitkeringen niet meer herbeoordeeld op dit criterium, en worden nieuwe aanvragen daar ook niet op getoetst.
Hoe de gemeente nu wel moet omgaan met aanvragen voor een uitkering moet de komende weken blijken. De meeste grote steden van Nederland hebben de toets inmiddels afgeschaft.