NAM mag meer gas winnen vanonder Waddenzee

LAUWERSOOG - De NAM mag meer gas onder de Waddenzee vandaan halen. Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft daar toestemming voor gegeven.
De waddengaswinning gebeurt vanaf de boorlocaties in Lauwersoog, Vierhuizen en Moddergat. De uitbreiding levert de Nederlandse schatkist 500 tot 700 miljoen euro extra op. De toename van gaswinning kan leiden tot meer bodemdaling, maar deze zou wel binnen de grenzen blijven.