VVD: 'Organisatie Groninger Forum faalt'

GRONINGEN - De organisatie die het Groninger Forum onder de aandacht moet brengen van de stadjers faalt en moet daarom gekort worden op haar subsidie. Dat betoogt het Groninger VVD raadslid Arno Rutte.
Volgens Rutte preseteert het Forum te weinig voor de 2,5 miljoen euro subsidie die het sinds 2010 jaarlijks krijgt. Met het geld exploiteert het Groninger Forum ondermeer een filmhuis en organiseert het debatten in de voormalige Camerabioscoop aan het Hereplein.
Volgens het VVD raadslid gebeurt dit op dezelfde wijze waarop dat in Images in de Poelestraat ook al gebeurde: 'Images deed dat prima op basis van eigen subsidies en had daar de 2.5 miljoen niet voor nodig', aldus Rutte.
Onlangs uitte de PvdA fractie ook al kritiek op de wijze waarop het stadsbestuur om gaat met het Groninger Forum. Wat betreft de PvdA moet het stadsbestuur veel strenger toezien op de organisatie zodat er bij de opening in 2017 ook echt iets staat. De VVD sluit zich hier nu bij aan. Volgens de partij is er tot nu vooral gedoe en geruzie tussen de verschillende organisaties die in de toekomst in het Forum moeten gaan samenwerken. Raadslid Arno Rutte zegt daarover: 'Je zou denken dat zoveel amateurisme en gebrek aan samenwerking consequenties zou hebben voor de subsidieverstrekking.'
Woensdagavond bespreekt gemeenteraad van Groningen de situatie bij het Groninger Forum. De raad bespreekt dan ondermeer het pakket aan eisen dat onlangs door wethouder Schroor werd gepresenteerd. Wat betreft Schroor krijgt de organisatie tot 2015 de tijd om alles op de rit te krijgen. In dat jaar moeten ook de eerste festivals georganiseerd worden om komst van het Forum onder de aandacht te brengen. De opening van het Groninger Forum staat gepland in 2017