Klopjacht op muskusratten in onze provincie

GRONINGEN - De jacht op de muskusrat in Groningen is volop geopend. Deze week zijn duizenden vallen uitgezet.
De rattenvangers van waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa's krijgen hulp van tientallen collega's van andere watenschappen. De Groningse watenschappen willen binnen enkele jaren de populatie muskusratten in onze provincie tot een minimum hebben teruggebracht.
De gangen van muskusratten vormen een gevaar voor dijken en oevers. Van alle muskusratten in ons land, leeft naar schatting éénderde in Groningen.