Staatsbosbeheer is olifantenpaadjes in bos Trimunt zat en neemt maatregelen

Een van de olifantenpaadjes in het bos van Trimunt dat wordt afgesloten
Een van de olifantenpaadjes in het bos van Trimunt dat wordt afgesloten © Jan Been/RTV Noord
Staatsbosbeheer is in het bos bij Trimunt begonnen met het afsluiten van zogeheten olifantenpaadjes. De maatregel wordt genomen om dieren, bomen en planten in het gebied beter te beschermen.
Staatbosbeheer schat dat in het bos inmiddels een paar kilometer aan ongewenste wandelpaden ligt. Die zijn ontstaan doordat bezoekers bestaande wandelroutes afsteken.
Medewerkers van Staatsbosbeheer sluiten een olifantenpaadje af met snoeihout
Medewerkers van Staatsbosbeheer sluiten een olifantenpaadje af met snoeihout © Jan Been/RTV Noord

Steeds meer en steeds breder

In de loop van de tijd zijn er steeds meer paadjes bij gekomen en bovendien worden ze steeds breder. Tijd om in te grijpen, vindt Staatsbosbeheer. Daarom worden de olifantenpaadjes geblokkeerd met snoeihout en omgezaagde bomen.
Boswachter Marieke de Boer: ‘We zien dat de olifantenpaadjes bijna niet meer te onderscheiden zijn van de door onszelf uitgezette en bewegwijzerde wandelroutes. Mensen nemen de vrijheid om die routes af te steken en dan ontstaan links en rechts steeds meer paadjes', zegt ze.
'Des te meer mensen over de olifantenpaadjes heen lopen, des te breder worden ze', gaat ze verder. 'Deze paden lopen ook dwars door kwetsbare natuur en dat willen we liever niet. We willen de dieren die daar leven graag beschermen en met rust laten. Daarom gaan we de olifantenpaadjes afsluiten.’
Een door Staatsbosbeheer uitgezet wandelpad in Trimunt
Een door Staatsbosbeheer uitgezet wandelpad in Trimunt © Jan Been/RTVNoord

Takkenrails

In het bos van Trimunt is Staatsbosbeheer bezig met groot onderhoud. Takken die over fiets- en voetpaden hangen worden weggezaagd. Het snoeihout wordt gebruikt om de olifantenpaden af te sluiten.
Door die hindernissen hoopt Staatsbosbeheer dat bezoekers op de geëigende paden blijven. De Boer: ’Bovendien zijn deze zogenoemde takkenrails belangrijk voor allerlei dieren die in het bos leven, zoals vogels, dassen, boommarters en reeën.’
De Boer is zich ervan bewust dat de afsluiting van de ongewenste wandelpaden geen garantie biedt voor de toekomst. ‘Mensen zijn vindingrijk en gaan altijd op zoek naar nieuwe paadjes. Maar toch wil ik onze bezoekers oproepen om op de door ons uitgezette routes te blijven en de natuur te respecteren.’
Staatsbosbeheer sluit olifantenpaadjes af in bos Trimunt