Geen geld voor onderhoud aan Groningse wegen

GRONINGEN - Groninger gemeenten kunnen de komende jaren geen beroep doen op een financiële regeling voor de aanpak van wegen en verkeersknooppunten.
Vanwege de rijksbezuinigingen is hier volgens de provincie Groningen te weinig geld voor beschikbaar.
De afgelopen jaren kreeg de provincie nog zo'n 10 miljoen per jaar voor wegenbouwprojecten in gemeenten. Voor dit jaar is er nog 6 miljoen te verdelen, maar vanaf volgend jaar daalt dat bedrag tot onder het miljoen. Voor het provinciebestuur aanleiding om de regeling stop te zetten.