Geen geld voor gedupeerden stremming Krolburg

GRONINGEN - De provincie Groningen is niet bereid een vergoeding uit te keren aan bedrijven, die schade hebben geleden door de stremming van de Gerrit Krolbrug in Groningen. Dat antwoordt het provinciebestuur in antwoord op vragen van de ChristenUnie.
Vanwege de strenge vorst stond de Gerrit Krolbrug afgelopen winter noodgedwongen een aantal weken open. Hierdoor was een aantal bedrijven slecht bereikbaar, waardoor de omzet flink daalde.
Volgens de ChristenUnie is een schadevergoeding op zijn plaats, maar het provinciebestuur vindt dat de stremming onder een normaal maatschappelijk risico valt. Bovendien is er volgens de provincie voldoende gedaan om omleidingsroutes onder de aandacht te brengen.