Historisch kogelgat Oosterdijkshornerverlaat verwijderd

TEN BOER - Bij het restaureren van de sluis Oosterdijkshornerverlaat is een kogelgat met historische waarde uit de sluis verwijderd.
Het rijksmonument vlakbij Ten Boer is door waterschap Noorderzijlvest in oude staat teruggebracht. De Cultuur Historische Werkgroep Ten Boer had de wens het kogelgat te handhaven bij de restauratie, maar volgens Harry Ruben van waterschap Noorderzijlvest is de aannemer te grondig te werk gegaan.
Bij de bevrijding van Ten Boer, op 17 april 1945, zijn nogal wat schoten gelost. Daarbij is een van de sluistorens geraakt door een overvliegende Spitfire. Het infobord dat bij de sluis staat met informatie over de bevrijding en het kogelgat is aangepast. Vanaf woensdag is te lezen dat het gat is verwijderd.