Provincie: 'Ondanks crisis niet bezuinigen op grote projecten'

GRONINGEN - Ondanks de economisch onzekere tijden handhaaft de provincie Groningen haar forse investeringsagenda, dat bleek woensdag bij de presentatie van de voorjaarsnota.
Volgens gedeputeerde William Moorlag kiest de provincie er bewust voor om niet te bezuinigen op grote projecten, omdat handhaving hiervan de economie versterkt en werkgelegenheid creëert. Bovendien is het geld voor de investeringen eerder al gereserveerd.
In totaal wordt voor bijna 700 miljoen euro geinvesteerd in projecten als de Regiotram en de zuidelijke ringweg. Ook staat de aanleg van verschillende transferia en busstations op de planning.
De voorjaarsnota 2012 toont verder een sluitende begroting met een beperkte ruimte voor nieuw beleid. Wel blijven er zorgen over nieuwe rijksbezuinigingen waarvan het beeld pas na de verkiezingen in september duidelijk worden. In de begroting voor de komende jaren is een reserve opgenomen van 12 miljoen Euro die eventuele nieuwe bezuinigingen vanuit Den Haag moet opvangen.