Oppositie in Provinciale Staten kritisch op plan voor zonneparkverbod op landbouwgrond

Zonnepark Steendam (ter illustratie)
Zonnepark Steendam (ter illustratie) © RTV Noord/Jeroen Willems
Het dagelijks provinciebestuur wil om het 'waardevolle landschap' te beschermen geen medewerking meer verlenen om zonnevelden groter dan één hectare op akkers aan te leggen.
Een voorgesteld verbod op nieuwe zonneparken op landbouwgrond in de provincie valt niet goed bij diverse oppositiepartijen in Provinciale Staten. Ook grootschalige batterijopslag op ongewenste locaties zou voorlopig geen doorgang kunnen vinden.
Partijen als GroenLinks, SP, Volt en D66 toonden zich kritisch over de voorstellen, evenals meerdere insprekers. BBB, ChristenUnie, PvdA en Groninger Belang spraken in hun coalitieakkoord af geen ruimte meer te bieden aan nieuwe plannen voor grootschalige wind- en zonneparken op land.

'Broddelwerk'

Het college stelt nu voor zonneparken alleen nog toe te laten in en aansluitend op stedelijk gebied. Zonnepanelen op daken en op vervuilde stukken grond hebben de voorkeur. 'Dit neigt naar broddelwerk, met een halfslachtige en overhaaste onderbouwing', sneerde Bas de Boer van GroenLinks. 'Dit staat haaks op alle opgaven, een totaalverbod gaat veel te ver.'
D66 vroeg waarom er is gekozen voor een 'radicale' koers en niet voor de lijn van het kabinet. Daarin wordt, zij het zeer beperkt, nog wel ruimte gegeven voor het opwekken van zonne-energie op landbouw- en natuurgronden. Gedeputeerde Johan Hamster (energie, ChristenUnie) verdedigde het voorstel. 'Dit besluit moet voorkomen dat een bijna industrieel complex vrijliggend op het veld kan worden geplaatst.'

Overeengekomen zonneparkprojecten gaan door

Eerder overeengekomen zonneparkprojecten om de energiedoelstelling te halen kunnen wel worden uitgevoerd. Hamster zei dat nog gesprekken met gemeenten worden gevoerd over bestaande zonneprojectplannen op landbouwgrond om te kijken of er alternatieve 'gepaste' locaties kunnen worden gevonden.
Kleinschalige initiatieven op het gebied van zonne-energie blijven mogelijk, benadrukte de gedeputeerde. De energiedoelstelling komt volgens hem niet in gevaar.
Onder meer de BBB, ChristenUnie, VVD, PVV en FvD spraken wel steun uit voor het voorgenomen verbod. Het voorstel heeft naar verwachting voldoende steun in Provinciale Staten.