Rabobank-economen: ‘Groningse economie zal krimpen in 2024’

Eemshaven
Eemshaven © FPS/Jos Schuurman
In grote delen van de provincie Groningen is in 2024 sprake van een krimpende economie, zo stellen economen van de Rabobank op basis van een regionaal economische research. Het afbouwen van de gaswinning speelt een belangrijke negatieve rol. Voor heel Nederland is de verwachte groei volgend jaar een half procent.
Een verbetering ten opzichte van de afgelopen drie kwartalen toen sprake was van krimp. De groei komt grotendeels door koopkrachtherstel als gevolg van afnemende prijsinflatie. De Rabobank deelt Nederland in veertig regio’s in. In veertien van de veertig regio’s voorzien de onderzoekers krimp.

Groei zonder gas

De regio’s Delfzijl en Eemsdelta, het Hogeland, Westerkwartier en de stad Groningen plus directe omgeving bungelen qua economische power onderaan en vertonen ten opzichte van het peiljaar 2019 een neergaande lijn. Voor de drie laatst genoemde regio’s voorzien de economen een krimp van 1,7 procent. Een belangrijke verklaring hiervoor is het verder afbouwen van de gaswinning. Als dat buiten beschouwing gelaten wordt is sprake van een groei van een half procent, aldus Floris Jan Sander, één van de onderzoekers.
In de Eemsdelta en Oost-Groningen zal sprake zijn van de nullijn tot een groei die zich verhoudt tot het landelijke gemiddelde. Dat is positief, omdat in Delfzijl en omgeving naar verwachting dit jaar sprake is van twee procent krimp. In Oost-Groningen groeit de economie dit jaar 0,2 procent en scoort van alle regio’s in de provincie Groningen met een plek in de middenmoot het beste.
De stad Groningen en directe omgeving doet het best oké en ontwikkelt zich in lijn met de landelijke economie
Floris Jan Sander
Daar waar diverse regio’s in Nederland profiteren van een grote stad als economische motor is dat in Groningen gemiddeld. Sander hierover. ‘De stad Groningen en directe omgeving doet het best wel oké en ontwikkelt zich in lijn met de landelijke economie.’

Groeikernen

Ter vergelijking Amsterdam en Eindhoven zijn belangrijke groeikernen waar de regio van profiteert. En net over de provinciegrens is in de regio’s Heerenveen en Drachten een groei voorzien van meer dan anderhalf procent.
Acht raderen van economische groei
Voor het onderzoek onderscheidden de economen acht raderen van economische groei:
- Innovatief vermogen
- Mate van nieuwe en groeiende bedrijven
- Kwaliteit van de beroepsbevolking
- Kennisinfrastructuur
- Bereikbaarheid
- Financiering
- Samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid
- Kwaliteit van de leefomgeving
De mate van aan- of afwezigheid van deze factoren bepaalt de economische groei.