Defensie heeft meer ruimte nodig en wil oefenterrein Marnewaard uitbreiden

Opleiding op het oefenterrein Marnewaard en oefendorp Marnehuizen
Opleiding op het oefenterrein Marnewaard en oefendorp Marnehuizen © ANP
Als het aan Defensie ligt wordt het militaire oefenterrein in De Marnewaard met driehonderd tot zevenhonderd hectare uitgebreid. Daarnaast is het gebied één van de locaties die in aanmerking komen voor munitieopslag.
Dat en meer staat in een beleidsstuk onder de noemer Programma Ruimte voor Defensie dat recent is gepubliceerd.
Uitgangspunt: de veiligheidssituatie in de wereld is verslechterd sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Daarom moeten de inzetbaarheid, de gevechtskracht en de wendbaarheid van de Nederlandse krijgsmacht worden verbeterd.

Dunbevolkt

Dus moet er meer worden geoefend. Niet alleen in de simulator, maar ook in het echt. Nieuw, modern materieel vereist meer ruimte. Aangezien de huidige oefenterreinen al maximaal worden benut en oefenterreinen in andere landen ook steeds minder beschikbaar zijn, zit er volgens Defensie niets anders op dan binnen de eigen landsgrenzen te gaan uitbreiden.
Als vanzelf valt het oog daarbij op het dunbevolkte noorden van Nederland, waar minder hoeft te worden geconcurreerd met andere doeleinden, zoals woningbouw en recreatie.

Munitieopslag

Een ander heikel punt is het gebrek aan voldoende munitieopslagplaatsen. De Russische inval in Oekraïne heeft duidelijk gemaakt dat de beschikbare voorraden moeten worden uitgebreid. Dus zijn er meer en modernere opslagplekken nodig. Gezien de veiligheidseisen gaat ook in dit geval de voorkeur uit naar dunbevolkte gebieden, waaronder Noord- en Oost-Groningen.
Behalve de Marnewaard zijn twee locaties in beeld ten noorden van Hoogezand-Sappemeer. Het gaat om munitie die op afroep (door de NAVO) snel beschikbaar moet zijn. De huidige depots zijn hiervoor niet geschikt.

Eemshaven

Naast voldoende ruimte is er nog een reden waarom Noordoost-Nederland de voorkeur van Defensie heeft als het gaat om nieuwe munitieopslagplaatsen. Dat heeft te maken met de nabijheid van de Eemshaven. Volgens Defensie is dat de meest geschikte locatie om munitie op transport naar het buitenland te zetten.
Sowieso valt de Eemshaven in de smaak als het gaat om het verschepen en opslaan van militair materieel. Anders gezegd: mogelijk wordt een deel van de Eemshaven bestemd voor exclusief militair gebruik.

Zware explosieven

Defensie heeft nog meer noten op haar zang. Naast meer bewegingsvrijheid en vliegruimte voor de luchtmacht is er ook behoefte aan meer ruimte om te oefenen met zware explosieven. Dat kan in Nederland alleen op een zogeheten 'springterrein' in Noord-Brabant. Alvast een schot voor de boeg: uitbreiding daar is lastig door de omringende bebouwing.
En dus komt ook hier De Marnewaard in beeld voor de aanleg van een tweede springterrein. Overigens wordt in dit verband de regio Arnhem-Apeldoorn-Zwolle als alternatief genoemd.

Amfibische oorlogsvoering

Verder zou de krijgsmacht graag meer terreinen willen hebben waar geoefend kan worden met amfibische oorlogsvoering (krijgshandelingen op de grens van water en land). Ook hier geldt: De Marnewaard is één van de opties.

Inspraak van start

Voor de goede orde: het gaat nu nog om plannen en wensen van Defensie. De inspraakronde is inmiddels van start gegaan. Ongetwijfeld zullen er vragen en bezwaren komen.