Komst tram aan zijden draadje

De komst van de tram in de stad hangt aan een zijden draadje. Nooit eerder was de steun voor de aanleg ervan zo klein.
Een meerderheid van de gemeenteraad zegt zelfs 'nee' als de financiële situatie van de gemeente niet verandert. Een motie van het CDA en de VVD met deze strekking werd met 22 tegen 17 aangenomen. De motie kreeg ook steun van de collegepartijen SP en D66. De twee andere collegepartijen, PvdA en GroenLinks, stemden tegen de motie. Zij willen niet vooruitlopen op besluitvorming die is gepland voor na de zomer.

Zuidelijke Ringweg
Voor de Zuidelijke Ringweg wil de raad onderzoeken wat het oplevert als deze niet wordt aangepakt. Eerder deze week deed de Commissaris van de Koningin nog een dringende oproep aan de raad het project vooral door te laten gaan. Een meerderheid van de raad vindt een onderzoek toch nuttig. Een motie om af te zien van het onderzoek werd verworpen, met 17 tegen 22.

Stad - Provincie
Tijdens het debat pleitte de PvdA nog voor een bemiddelaar om het conflict tussen Stad en provincie op te lossen. Het gemeentebestuur ziet daar wel wat in, maar dan wel onder voorwaarde. Volgens wethouder Karin Dekker is er geen behoefte aan een 'relatiebemiddelaar'. Wel wil het college in regionaal verband nog eens kijken naar de inhoudelijke argumenten voor de investeringsagenda van Groningen. Dekker: "als een externe ons daar een beetje bij kan helpen, dan ben ik altijd bereid om aan tafel te gaan zitten". Het stadsbestuur gaat het idee nu voorleggen aan de provincie.
Meer over dit onderwerp:
regiotram zuidelijke_ringweg
Deel dit artikel:

Recent nieuws