Stemming over spreidingswet toch pas volgende week: 'Verspreid veiligelanders over het land'

Staatssecretaris Van der Burg maakt zich op voor een verdediging in het spreidingswetdebat
Staatssecretaris Van der Burg maakt zich op voor een verdediging in het spreidingswetdebat © RTV Noord
Staatssecretaris Eric van der Burg van Asielzaken doet een dringend beroep op de Eerste Kamer om de veelbesproken spreidingswet aan te nemen. Volgens hem is dat nodig om aan de ongelijke verdeling van asielopvang over ons land een einde te maken. Hij vindt dat de druk op het Oosten en Noorden en dan vooral Ter Apel veel te hoog is.
In de tweede dag van het spreidingswetdebat in de Eerste Kamer vraagt Van der Burg om solidariteit met Ter Apel en het Brabantse Budel. 'Met name Ter Apel vangt de klappen op van ons beleid of, als je kritisch kijkt, wanbeleid. Het accent moet meer naar het Westen van het land verschuiven. Daar hebben we de spreidingswet voor nodig.'
Van der Burg wijst de Eerste Kamer er op dat de gemeente Westerwolde met 26.000 inwoners meer asielzoekers opvangt dan Noord-Holland met 2,6 miljoen inwoners. 'Ter Apel doet meer dan die enorme provincie. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten gaan dragen. Nu is dat andersom.'

Nog steeds te veel opvang in Ter Apel

De staatssecretaris meldt dat nog steeds te veel asielzoekers worden opgevangen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. 'Dat waren er gisteren 2.180 en dat zijn nog steeds meer dan de tweeduizend waar afspraken over zijn gemaakt. Wij kunnen de instroom niet aan. Dat doet wat met het draagvlak.'
Meerdere fracties in de Eerste Kamer spraken maandag hun vrees uit dat de spreidingswet tot grotere instroom leidt, omdat daarmee meer opvangplekken zouden komen. Van der Burg met stemverheffing: 'Dat is niet waar, dat is niet waar, dat is niet waar. Het is de enige manier om de opvangplekken eerlijker over het land te verdelen en daarmee het Noorden te ontlasten.'
Tekst gaat verder onder de video
'Ter Apel vangt de klappen op voor ons beleid, of wanbeleid'

'Veiligelanders spreiden over het land'

In zijn reactie op het debat van maandag staat hij uitvoerig stil bij het probleem van de zogeheten veiligelanders. Volgens hem gaat het bij deze groep om vijfhonderd mensen. 'Die moeten we spreiden over ons land. Dan krijg je veel kleinere groepjes van drie of vier veiligelanders verspreid over een gemeente. Die zullen zich anders gaan gedragen, omdat ze niet meer beïnvloed worden door een grote groep, zoals in Ter Apel en Budel.'
Van der Burg haalt burgemeester Velema van Westerwolde aan:
Staatssecretaris doet pleidooi in Eerste Kamer om spreidingswet aan te nemen

Streng regime bevalt veiligelanders niet

Van der Burg meldt verder dat er naast Ter Apel en Budel nog een zogenoemde pbl (procesbeschikbaarheidslocaties) in aantocht is. Daar zijn gesprekken over met een derde gemeente, laat hij weten.
In die locaties komen veiligelanders terecht, waarbij de opzet is dat de formaliteiten sneller worden afgehandeld. Daardoor krijgen ze minder kans om de omgeving in te trekken en voor overlast te zorgen.
Helemaal soepel gaat het in Ter Apel nog niet met die locaties, geeft Van der Burg toe. Zo zaten daar maandag 23 veiligelanders. Er is plek voor vijftig. Nog deze maand zouden dat er honderd moeten zijn. Van de groep die daar de laatste maanden is opgevangen, blijken 270 mensen de pbl in Ter Apel weer te hebben verlaten. Volgens Van der Burg omdat het strenge regime ze niet bevalt.
Daaruit trekt PVV-Eerste Kamerlid Alexander Van Hattem de conclusie dat deze mensen nu door ons land zwerven en dus elders overlast veroorzaken.
Van der Burg bestrijdt dat: 'Uit de cijfers van de politie blijkt niet dat ze in ons land blijven. Ze vertrekken naar andere landen om de gang van zaken in de pbl ze niet aan staat.'

Het gaat om één of enkele stemmen

Hij zegt verder dat hij zijn ministerie heeft opgedragen de twee ton die de provincie Drenthe heeft betaald voor het aanstellen van toezichthouders in Nieuw-Weerdinge zal vergoeden. Daar had Auke van der Goot van OPNL (organisatie van onafhankelijke provinciale partijen, red.) om gevraagd. Van der Goot had laten doorschemeren dat een positief antwoord op dit verzoek er toe kan leiden dat hij voor de spreidingswet stemt.
De stem van Van der Goot kan bij de stemming van doorslaggevende betekenis zijn. Zoals het nu lijkt wordt het lot van de spreidingswet bepaald door maar één of enkele stemmen. Zo is ook nog onduidelijk wat 50PLUS ( één zetel) gaat doen.

Stemming toch over een week

Duidelijk is inmiddels dat de Eerste Kamer over een week stemt over de spreidingswet. Aanvankelijk leek het er op dat dit vanavond al zou zijn, maar daar wordt vanwege de complexiteit van de wet van afgezien.
De uitspraak van de Eerste Kamer valt nu samen met het oordeel van de rechter over het kort geding dat de gemeente Westerwolde tegen het COA heeft aangespannen.