Dip in overslag Groninger havens

De overslag van goederen in de haven van Delfzijl en de Eemshaven heeft begin dit jaar een forse dip opgelopen door de tijdelijke afsluiting van het Eemskanaal.
De sluiting was nodig vanwege de wateroverlast en de dreigende dijkdoorbraak bij Woltersum. De overslag in de Groninger havens daalde vervolgens met vijftien procent. Groningen Seaports verwacht dat de overslag aan het eind van dit jaar met vijf procent gegroeid zal zijn. Dat komt door de aanvoer van olie voor de elf olietanks van Vopak in de Eemshaven. Het eerste transport wordt in augustus verwacht.
Deel dit artikel:

Recent nieuws