Nieuwe hoogspanningsverbinding op slanke palen

Elektriciteitsnetbeheerder Tennet gaat van de Eemshaven naar Diemen een nieuwe 380 kV hoogspannngsverbinding aanleggen, in combinatie met de oude 220 kV verbinding. De oude elektriciteitsmasten worden vervangen door veel slankere, zogeheten wintrackmasten.
De nieuwe verbinding is nodig om genoeg afvoercapaciteit te hebben voor de energie die in de Eemshaven wordt opgewekt of aan land komt. De nieuwe hoogspanningsverbinding wordt zoveel mogelijk gecombineerd met de oude, totdat de hele verbinding klaar is.

De constructie bestaat uit twee lange, slanke palen van zo'n 60 meter hoog. De palen zijn minder zichtbaar in het landschap dan de oude masten. Bovendien is het elektromagnetisch veld rond de palen veel minder breed dan rond de oude hoogspaningsmasten.

Onderzoek van de provincie Groningen heeft eerder al aangetoond dat de verbinding bovengronds moet worden aangelegd en dat een overzeese of ondergrondse verbinding geen reël alternatief is.

Boeren zijn blij met de nieuwe masten.
Deel dit artikel:

Recent nieuws