Provincie weigert vergunning voor nieuw azc in Stad

Rechtsonder het azc aan de Sint Petersburgweg in Stad
Rechtsonder het azc aan de Sint Petersburgweg in Stad © OOG TV
De gemeente Groningen krijgt vooralsnog geen toestemming voor de bouw van een permanent asielzoekerscentrum. De provincie heeft vorige maand de aanvraag voor de omgevingsvergunning afgewezen.
De beoogde locatie bevindt zich aan de Sint Petersburgweg. Daar staat momenteel een noodopvang met plek voor ongeveer honderd asielzoekers en statushouders. Deze opvang is sinds mei 2022 in gebruik.
Als het aan de gemeente ligt, wordt de noodopvang met vijfhonderd opvangplekken uitgebreid en krijgt het een permanente status. Dat wil zeggen: een minimale gebruiksduur van acht en maximaal achttien jaar.

Sluitingsverklaring ontbreekt

De grond waar het nieuwe azc moet komen, is nu nog (formeel) in gebruik als depot voor het opslaan van baggerslib. Het veranderen van deze functie vereist een aanpassing van het bestemmingsplan. Daarvoor is een zogeheten sluitingsverklaring nodig: een officieel bewijs dat het slibdepot niet langer wordt gebruikt.
Aangezien deze verklaring ontbreekt, kan de omgevingsvergunning voor het te bouwen azc niet worden verleend, aldus de toelichting in het weigeringsbesluit. Mogelijk gaat het om een formaliteit die zich eenvoudig laat rechtzetten door opnieuw een vergunningsaanvraag met de juiste stukken in te dienen.

Raadsvragen

Een woordvoerder van de gemeente wilde hier dinsdagmiddag niet op ingaan. Dat hangt samen met de vragen die de PVV-fractie in de gemeenteraad over de kwestie heeft gesteld. Het college van B&W geeft woensdag antwoord.
Volgens de PVV gaat ondanks de geweigerde vergunning de voorbereiding van de bouw door, ‘inclusief onomkeerbare werkzaamheden zoals het kappen van bomen’. Bovendien vindt de fractie dat er 'aan die kant van de stad wel veel asielzoekers worden gehuisvest, sowieso in de gemeente Groningen en dat de rek er behoorlijk uit is.’