Spreidingswet levert de gemeente Westerwolde miljoenen euro's op

Asielzoekers komen aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel
Asielzoekers komen aan bij het aanmeldcentrum in Ter Apel © Goos de Boer/RTV Noord
De spreidingswet pakt lucratief uit voor de gemeente Westerwolde. Dat houdt verband met een bonus van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor gemeenten die de komende vijf jaar veel asielzoekers opvangen.
Uit het overzicht van het aantal opvangplekken dat de komende jaren per gemeente moet worden verzorgd, blijkt dat Ter Apel 131 plekken moet regelen. De bestaande opvangplekken van dit moment mogen daar van worden afgetrokken. Daarbij tellen ook de tweeduizend opvangplaatsen van het aanmeldcentrum in Ter Apel mee.
Het betekent dat Westerwolde een kleine 1900 meer plekken levert dan wordt gevraagd. Het aanmeldcentrum blijft de komende jaren bestaan. Daarmee betitelt het ministerie deze opvang als 'duurzaam'. Zo komt Westerwolde in aanmerking voor een bonus die aan de spreidingswet is gekoppeld, bevestigt een woordvoerder van het ministerie.

Bonus is vrij te besteden

Het gaat om tweeduizend euro per opvangplek, ervan uitgaande dat die opvangplekken vijf jaar blijven bestaan. Dat is wat de opvang in Ter Apel betreft het geval. Voor Westerwolde betekent dit dat de uitwerking van de spreidingswet de gemeente een kleine vier miljoen euro oplevert. Dat geld is vrij te besteden, benadrukt de ministerie-woordvoerder.
Daarbij aangetekend dat de gemeente Westerwolde hierbij zal optrekken met de andere negen Groningse gemeenten. Een jaar geleden werd er een bestuursakkoord gesloten tussen de Groningse gemeenten en staatssecretaris Eric van der Burg van Asielzaken. Daarin geven de gemeenten al aan intensief samen te werken op het gebied van de asielopvang. Dat geldt ook voor het ontvangen van eventuele vergoedingen. Daar vallen ook de bonussen onder, die nu uit de spreidingswet voortvloeien.
In de spreidingswet is hier ook in voorzien. Als de provincie erin slaagt de opvang goed te verdelen over de provincie, pakt de regeling anders uit. Dan gaat vijftien procent van het totaal aantal bonussen naar de provincie en wordt de rest over alle tien Groningse gemeenten verdeeld. 'Gemeenten moeten zelf de keuze maken of ze in de gezamenlijkheid aanspraak op de bonus willen maken of dat ze dat voor de eigen gemeenten willen', licht de woordvoerder van het ministerie toe.

Ook bonussen voor andere Groningse gemeenten

Uit de lijst van het ministerie blijkt dat de meeste Groningse gemeenten nog nauwelijks extra opvangplekken moeten leveren. Veel van die gemeenten hebben nu al de nodige opvangplekken, Het betekent dat, in navolging van Westerwolde, nog meer Groningse gemeenten bonussen tegemoet kunnen zien. Uit het bestuursakkoord komt voort dat ze de opbrengst zullen verdelen.