Opnieuw geldproblemen voor aannemer ringweg: ‘Ik kan niks zeggen’

De bouwput van de zuidelijke ringweg
De bouwput van de zuidelijke ringweg © Elwin Baas/RTV Noord
Ondanks eerdere miljoeneninjecties heeft zuidelijke ringweg-aannemer Combinatie Herepoort zijn opdrachtgevers laten weten dat het bedrijf kampt met oplopende verliezen. Wat dat betekent voor de aanleg van de ringweg is op dit moment niet duidelijk. De opdrachtgevers laten weten geen extra geld uit te trekken om de verliezen bij de aannemer te compenseren.
Bert Kramer van Combinatie Herepoort zegt geen verdere informatie te kunnen geven: ‘Dat kan ik nu niet doen’, is zijn korte toelichting. Kramer heeft de mededeling over de oplopende verliezen niet zelf naar buiten gebracht.
In de kwartaalrapportage van Aanpak Ring Zuid, het orgaan waar de opdrachtgevers van de ringweg in samenkomen, valt te lezen dat Combinatie Herepoort met geldproblemen kampt en daarom in gesprek wil. Dat gesprek heeft een maand na de mededeling nog niet plaatsgevonden.

Opdrachtgevers worden niet warm of koud van mededeling

De opdrachtgevers van het ringwegproject - Rijkswaterstaat, de gemeente Groningen en de provincie Groningen - opereren dus samen onder de naam Aanpak Ring Zuid. Een woordvoerder laat weten dat de mededeling van de aannemer niet nieuw is. ‘Er heeft altijd financiële druk gestaan op het project en dat is niet onbekend’, klinkt het namens de opdrachtgevers uit de mond van Kirsten Smit. Toch was de financiële druk volgens de provincie vorig jaar wel degelijk weggenomen door een miljoeneninjectie van het Rijk.

Eerdere miljoeneninjecties

Den Haag maakte toen 40 miljoen euro over en daarmee zouden alle financiële risico’s van tafel zijn. Dat bedrag werd overgemaakt omdat de aannemer toen een claim wilde indienden. Herepoort had extra kosten gemaakt vanwege prijsstijgingen die waren veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne en door corona. Met die miljoeneninvestering werd het project weer vlotgetrokken. Die investering was niet per se nodig geweest.
In 2021 werd door Provinciale Staten van Groningen ook al 78 miljoen euro extra overgemaakt om het huishoudboekje van het project kloppend te maken. Destijds werd ook een andere afspraak gemaakt: de aannemer zou vanaf dat moment zelf verantwoordelijk zijn voor oplopende kosten. Een afspraak waar gedeputeerde Johan Hamster, die namens de provincie opdrachtgever is, nu naar verwijst. Met die 78 miljoen euro zijn destijds ook de onvoorziene kosten voor de toekomst afgekocht.

'Afspraak is afspraak'

‘Toen hebben wij goede afspraken gemaakt en op dat standpunt sta ik nog steeds’, zegt Hamster, die ook verwijst naar de 40 miljoen die vorig jaar - ondanks die afspraak - toch nog is geïnvesteerd door het Rijk. ‘Op het moment dat we afspraken hebben gemaakt, heeft het aan alle kanten pijn gedaan. Zowel bij de opdrachtgever als de opdrachtnemer.’
Zowel de gedeputeerde als Aanpak Ring Zuid verwacht niet dat de aannemer zich door de huidige financiële tekorten zal terugtrekken. ‘Er is nu gevraagd om een gesprek en dat gaan wij voeren. Dat gaat wel plaatsvinden binnen de kaders van de eerder gemaakte overeenkomst. Ik maak mij geen zorgen dat de aannemer zich terugtrekt’, zegt Hamster.
‘Niemand hier heeft twijfels over het voltooien van het project’, zegt Kirsten Smit namens Aanpak Ring Zuid. ‘Er zitten grote aannemers op en die staan ook garant. Er zijn geen zorgen of het werk wel doorgaat. Er zijn grote Duitse aannemers bij betrokken. Die vinden dit misschien niet leuk maar die kunnen wel wat lijden. Ze staan ook garant.’