Veel jonge vogels ondanks griep: 'Het leek wel of coronamaatregelen daar ook bekend waren'

Kokmeeuw met jongen
Kokmeeuw met jongen © Bertus Webbink/ANP
Het afgelopen jaar is er, ondanks de vogelgriep, een recordaantal broedvogels geteld in natuurgebied De Onlanden. Er zijn 122 verschillende soorten waargenomen.
Met name de rietzanger en de snor (een moerasvogel) zijn vaker gespot, zegt coördinator Michel Wijnhold van stichting Natuurbelang De Onlanden.
'Vier soorten hebben in 2023 hun debuut gemaakt in De Onlanden, namelijk de kwak, koereiger, woudaap en kleine mantelmeeuw. Daarnaast hebben zeldzame soorten als de witwangstern, grote karekiet, rouwkwikstaart en pijlstaart De Onlanden opnieuw gevonden.'
Een record in negatieve zin was er ook, voornamelijk bij eenden, ral-achtigen en weidevogels.

Nesten op afstand

Bijzonder is het feit dat, ondanks dat de vogelgriep hard toesloeg onder de kokmeeuwen in De Onlanden, er toch veel jongen werden gespot.
Wijnhold: 'Opvallend is dat her en der losse nesten zijn gevonden, buiten kolonieverband. Het leek wel alsof coronamaatregelen, zoals 'social distancing', ook bekend waren bij de kokmeeuw.'

Kolonie door vrijwilligers beschermd

De Onlanden huisvest de grootste binnenlandkolonie van de kokmeeuw in Nederland. Er werden 814 nesten van deze soort geteld.
Uit vrees dat dode, met vogelgriep besmette, vogels de broedkolonie zouden infecteren, verwijderden vrijwilligers zo’n duizend dode vogels uit De Onlanden.