IJkdijk bezwijkt alsnog onder waterdruk

De ijkdijk, die zaterdag al op het punt stond door te breken, is uiteindelijk zondagochtend alsnog bezweken.
Afgelopen dinsdag werden de waterbassins rond de dijk gevuld en was het wachten op de doorbraak. Zaterdagavond was de dijk al officieel bezweken, maar pas tegen 09.00 uur de volgende dag stroomde het water eroverheen en ontstond er een bres.

Met de dijk in Hamdijk worden proeven uitgevoerd om te kijken hoe lang een dijk het uithoudt tegen het geweld van beukend water en of er voorspellingen te doen zijn wanneer een dijk bezwijkt. Daarvoor hebben zo'n tien deelnemende bedrijven en instituten allerlei instrumenten ontwikkeld.

De tweede proefdijk, die tegelijkertijd met de doorgebroken dijk is blootgesteld aan het water, staat nog overeind. Met die dijk worden weer andere methodes uitgeprobeerd. Voor de proef bestaat nationaal en internationaal grote belangstelling.
Deel dit artikel:

Recent nieuws