Stad steunt klimaatprotesten, Ommelanden steunen boerenprotesten

Klimaatactivisten en boeren blokkeren snelwegen
Klimaatactivisten en boeren blokkeren snelwegen © ANP / Bewerking RTV Noord
Voor boerenprotesten is in de provincie meer steun dan voor klimaatprotesten. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas in opdracht van de regionale omroepen. Er is daarbij een duidelijk verschil tussen Stad en Ommeland. In Stad is juist de steun voor klimaatactivisten groter.
Een overgrote meerderheid van de Groningers heeft geen last van demonstraties die met enige regelmaat door beide groepen worden gehouden. Of het gaat om het blokkeren van snelwegen, demonstraties bij overheidsgebouwen of onvrede die via social media gedeeld wordt: negen op de tien Groningers geeft aan geen hinder van boerenprotesten te hebben en vrijwel niemand heeft last van klimaatprotesten.
Zeven van de tien Groningers kennen niemand die direct bij boerenprotesten betrokken is. Ruim acht op de tien kent niemand die bij klimaatprotesten actief is.

Sterke gevoelens bij protestacties

Toch hebben Groningers er wel een duidelijke mening over. In Stad, waar bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen GroenLinks/PvdA de grootste werd, is de sympathie voor klimaatactivisten groter dan voor boerenprotesten. In de Ommelanden, waar de PVV de grootste werd, is dit precies andersom.
Het meest duidelijk is dit te zien in hoe mensen reageren op een file die door demonstranten is veroorzaakt. Blokkeren klimaatdemonstranten een autosnelweg, dan vindt meer dan tweederde van de inwoners van het Groningse platteland dit erg als ze daar direct mee te maken zouden krijgen. Wordt de file veroorzaakt door boeren, dan vindt minder dan de helft dit erg.
Wat Stadjers betreft is dit precies andersom, al is het verschil minder duidelijk. Iets meer dan de helft vindt het erg om in een boerenfile te staan, en net iets minder dan de helft vindt het erg om in een klimaatfile te belanden.

Middenpartijen minder enthousiast over demonstraties

In grote lijnen komen de Groningse cijfers overeen met de landelijke cijfers. Uit die cijfers blijkt dat hoe rechtser en conservatiever men is, hoe meer steun er is voor boerenprotesten. Andersom neemt de steun voor klimaatactivisten toe als mensen linkser en progressiever stemmen. Opvallend is dat er bij de achterban van de middenpartijen (de VVD, het CDA, het NSC en de ChristenUnie) voor beide groepen demonstranten relatief weinig steun is.
Lees verder onder de grafiek

Actiegroepen kijken anders naar draagvlak

Extinction Rebellion, de groepering die regelmatig klimaatacties organiseert, is niet onder de indruk van de waarderingscijfers. In een reactie schrijft de organisatie: 'Door onze acties is er meer aandacht dan ooit voor de klimaat- en ecologische crisis, en staat het onderwerp fossiele subsidies vol op de politieke agenda. We zijn niet uit op een populariteitsprijs, we vragen aandacht voor de grootste crisis ooit. We voeren onze acties niet om aardig gevonden te worden, maar om de grootste bedreiging van de menselijke samenleving in de geschiedenis van de planeet te bestrijden.'
Agractie, een van de organisatoren van de stikstofprotesten denkt dat het brede draagvlak voor hun protesten komt doordat hun achterban een innige verbinding heeft met het platteland. 'Boeren zijn verweven in de samenleving van het platteland en ook mensen in de stad hebben nog regelmatig boerenroots, of kennen mensen uit de agrarische sector. Dat geeft meer binding met de problemen onder boeren. Effecten van het beleid worden directer gezien en ervaren. Klimaat is vrij abstract. We hebben er als klein land ook nauwelijks invloed op. Dat zou kunnen verklaren waarom boerenacties draagvlak hebben.'