'Aantal Klebsiella-besmettingen loopt nog op'

Het zal nog enkele dagen duren voor duidelijk is hoeveel mensen in revalidatiecentrum Beatrixoord besmet zijn geraakt met de Klebsiella-bacterie. Dat aantal loopt waarschijnlijk nog op tot zo'n 10-15 besmettingen, verwacht arts-microbioloog Alex Friedrich van het UMCG.
Na een routinecontrole bleek vrijdag dat vijf patiënten op de afdeling dwarslaesie de bacterie bij zich dragen. De afdeling is gedesinfecteerd en de vijf patiënten zijn geïsoleerd. Van andere patiënten van de afdeling zijn monsters op kweek gezet. Dat onderzoek duurt drie tot vijf dagen.

Zondagmiddag zijn patiënten van de betreffende afdeling, B-1, geïnformeerd over de besmetting. Maandag en dinsdag om 12 uur zijn er bijeenkomsten voor alle medewerkers van Beatrixoord.

Bezoek
Alleen patiënten van de besmette afdeling, hun bezoek en medewerkers mogen op B-1 komen. Verder is Beatrixoord gewoon toegankelijk.

Resistentie
Een volledig tegen antibiotica resistente variant van de Klebsiella-bacterie kostte vorig jaar in het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam drie mensen het leven. De variant die in Beatrixoord is aangetroffen is wel te behandelen, maar niet met de meest gangbare antibiotica. Mensen met een ernstig verstoorde afweer hebben gerede kans op een infectie, maar dat is behandelbaar, volgens het UMCG.
Deel dit artikel:

Recent nieuws