D66-wethouder Veendam: 'Ik stapte op vanwege handelen Henk Jan Schmaal'

Wethouder Annelies Kleve (D66)
Wethouder Annelies Kleve (D66) © Gemeente Veendam
Annelies Kleve (D66) trad in december 2023 af als wethouder in Veendam vanwege onenigheid met wethouder Henk Jan Schmaal van Gemeentebelangen. De ruzie ging over een nieuwe locatie voor sociale werkplaats Wedeka, schrijft Kleve in een brief aan de gemeenteraad.
De oppositie wil dat er een onderzoek komt naar de oorzaak van het vertrek van Kleve, meldt RTV een. Maar de coalitie stemde daar maandagavond tijdens de raadsvergadering tegen. Het college van Veendam geeft aan zich niet in de brief van Kleve te herkennen.

Samen met vastgoedbeheer oppervlakte meten

In 2021 werd er een ombouwplan voor Wedeka vastgesteld, met daarin diverse doelen voor het sociale werkvoorzieningschap. ‘In september 2023 heb ik op verzoek van de directeur van Wedeka, Jan Edzes, een mogelijke nieuwe locatie voor Veendam bezocht’, aldus Kleve in haar brief. ‘Dit ging over de voormalig Mercedes-garage, tegenover het huidige pand van Wedeka waar onder andere de kringloop in gevestigd is.’
Dit voorstel ging naar de ambtenaren toe en zij gaven volgens Kleve aan dat het financieel en inhoudelijk akkoord was. Wel hadden de vijf betrokken gemeenten nog twijfels bij het plan.
Wethouder Henk Jan Schmaal had ondertussen samen met de vastgoedbeheerder van het pand de oppervlakte opgemeten. Dit werd gedaan zonder overleg met de voormalig D66-wethouder.
Lees verder onder de foto
Wethouder Henk Jan Schmaal
Wethouder Henk Jan Schmaal © Martijn Klungel/RTV Noord

Stadskanaal ging akkoord en trok zich terug

Er volgden verschillende overleggen tussen Wedeka en de betrokken gemeenten. Westerwolde, Borger-Odoorn en Midden-Groningen bereikten vervolgens een akkoord over een tweede versie van het plan. Na een gesprek met de voorzitter van het dagelijks bestuur van Wedeka en de wethouders Jur Mellies en Goedhart Borgesius van Stadskanaal, was ook de gemeente Stadskanaal akkoord.
Dat laatste werd betwijfeld door wethouder Schmaal. Volgens Kleve bleek later dat hij wethouder Borgesius had gebeld en dat die vervolgens de toestemming introk. Toen Kleve Schmaal hierop aansprak kreeg ze naar eigen zeggen het deksel op de neus. ‘Van een gelijkwaardig gesprek was geen sprake en ik had niet het gevoel dat ik gehoord werd.’

Onduidelijkheid over standpunt Stadskanaal

Het college van Veendam zegt in reactie op de brief van Kleve dat wethouder Borgesius tijdens een bestuurlijk overleg in Winschoten tegen Schmaal zou hebben gezegd dat Stadskanaal niet akkoord was met het voorstel voor Wedeka.
De verbazing bij Schmaal was dan ook groot toen hij hoorde dat Stadskanaal wel akkoord was. Daarna zou er telefonisch contact zijn geweest.
Schmaal haalde alles uit de kast om aan te tonen dat huren een betere optie was dan koop
Annelies Kleve

Schmaal wilde het pand huren in plaats van kopen

Op 5 december afgelopen jaar volgde een nieuwe vergadering met het hele Veendamse college. Die avond werd een nieuw voorstel over de koop van het pand besproken.
Kleve: 'Dit overleg verliep onprettig en Schmaal haalde alles uit de kast om aan te tonen dat huren een betere optie was dan koop. Na het college sprak ik de burgemeester en de gemeentesecretaris en heb ik mijn ongenoegen geuit over de gang van zaken en aangeven mij te gaan beraden.'
Burgemeester Sandra Korthuis was zich bewust van de gevoeligheid van het onderwerp en het ongenoegen van een aantal collegeleden hierover. ‘De burgemeester nam daarom het initiatief om meteen de volgende dag met elkaar om tafel te gaan zitten. Kleve gaf aan hiervoor niet open te staan’, zo schrijft het college aan de Veendamse raad.
Lees verder onder de foto
Waarnemend burgemeester Sandra Korthuis van de gemeente Veendam
Waarnemend burgemeester Sandra Korthuis van de gemeente Veendam © Jeroen Willems/RTV Noord

Gesprek om uit te praten kwam er nooit

Uiteindelijk zou het college op maandag 11 december verder praten. Op zondag 10 december zou eerst nog telefonisch contact zijn tussen de burgemeester en wethouder Kleve. ‘Kleve zegde die afspraak via WhatsApp af. Op 11 december om tien voor 9 uur belde zij met de burgemeester met de mededeling dat ze opstapte en dat er om 9 uur een persbericht de deur uitging.’
De burgemeester heeft er op aangedrongen dat Kleve alsnog bij het gesprek aanwezig zou zijn. Dat weigerde ze en ook gaf zij geen reden voor haar aftreden. Het college kreeg de brief van Kleve aan de oppositie uiteindelijk uit tweede hand. ‘Wij lazen daar ook voor het eerst wat de reden voor haar aftreden was,’ aldus burgemeester Sandra Korthuis.
Mevrouw Kleve heeft willens en wetens geen goed gesprek willen voeren
College gemeente Veendam
Het college van Veendam vindt het jammer dat Kleve niet meer wilde praten. ‘Mevrouw Kleve doet in haar brief verschillende uitingen van schending van integriteit als motivatie voor haar terugtreden als wethouder. Als er al sprake is van dergelijke schendingen dan is het juist van belang om daarover met elkaar het goede gesprek te voeren. Mevrouw Kleve heeft willens en wetens dit goede gesprek niet willen voeren’, aldus het college.
Reactie Schmaal:

'We hebben als college een reactie gestuurd op de gebeurtenissen, zij heeft een andere interpretatie van de feiten dan wij. Normaal als je discussie hebt, praat je dat als volwassen mensen uit en ze heeft besloten dat niet te doen. We hebben 5,5 jaar samengewerkt, dan is het raar om weg te gaan en niet te vertellen waarom. Ik denk niet dat ik dingen anders had moeten doen.'