Melkveehouder blijft in onzekerheid over natuurvergunning

Melkkoeien
Melkkoeien © Pixabay
De provincie Groningen moet opnieuw gaan uitzoeken of een melkveehouder in Niekerk recht heeft op een natuurvergunning voor zijn 120 melkkoeien. Dit heeft de Raad van State woensdag besloten. Een natuurvergunning geeft toestemming voor het uitstoten van stikstof op natuurgebieden.
In 2020 gaf de provincie de melkveehouder een natuurvergunning. Verschillende milieugroepen waren het daar niet mee eens. Die hadden ontdekt dat Gedeputeerde Staten in de stikstofberekening een oude milieuvergunning uit 1993 hadden meegeteld. Die vergunning was meer dan drie jaar niet gebruikt en dus vervallen, zeiden de milieuclubs.

Ligboxenstal

Ze kregen daarin gelijk van de rechtbank Noord-Nederland. De melkveehouder ging eind vorig jaar in hoger beroep bij de Raad van State. Volgens hem is de vergunning uit 1993 wel degelijk gebruikt voor een ligboxenstal en daardoor geldig. Hij wees op een nieuwe stal die in 1994 zou zijn gebouwd.
Volgens de milieuclubs is de nieuwe stal pas in 2011 gerealiseerd. Dat zou te zien zijn op luchtfoto’s. De Raad van State besloot dat niet vaststaat dat de oude vergunning is vervallen. De provincie moet er opnieuw mee aan de slag, vindt de hoogste bestuursrechter. De natuurvergunning is belangrijk voor de veehouder, zonder zou zijn bedrijf kunnen sluiten of inkrimpen.