Crisissfeer rondom stadsbestuur over tramplannen

Crisissfeer in het College van B en W in Groningen. Volgens ingewijden rondom het college is er opnieuw een groot meningsverschil over het vaststellen van de gemeentelijke begroting.
Splijtzwam
Aanleg van de tram is ook deze keer de splijtzwam. Volgens bronnen in het stadhuis blokkeren D66 en SP een door wethouder Dekker van financiën ingediende conceptbegroting. De fractie van D66 komt woensdagmorgen bijeen om zich te beraden op de situatie.

Nieuwe afspraak provincie
In de conceptbegroting van Dekker is opnieuw geld gereserveerd voor de tram. Ook de reserves van de stad worden aangevuld. Dit zou mogelijk zijn door een afspraak met het provinciebestuur. Afgesproken is dat de stad haar eigen bijdrage voor grote projecten als de tram en Zuidelijke Ringweg niet in 2014, maar pas in 2019 aan de provincie hoeft te betalen. Hierdoor hoeft er geen tramgeld naar de reserves, waardoor het tramplan gered lijkt.

Beroering in raad
Veel partijen in de Groninger gemeenteraad zijn daar nog niet zeker van. Sterker; de mogelijke afspraak met de provincie wekt beroering in de raad. Een deel van de partijen is bang dat de financiële problemen van de stad alleen maar worden doorgeschoven naar de toekomst. Het lijkt erop dat SP en D66 zich nu definitief bij dat kamp aansluiten.

Gelegenheidscoalitie Voor de zomer ontstond er ook een gelegenheidscoalitie van tram-tegenstanders in de raad. Toen besloot een meerderheid van de raad al dat bij een ongewijzigde financiële situatie de tram niet zou worden aangelegd. Ook SP en D66 steunden deze motie. En het ziet er naar uit dat daar vooralsnog geen verandering in komt. Dat laatste zou wel eens het einde kunnen betekenen van het huidige stadsbestuur.
Meer over dit onderwerp:
regiotram
Deel dit artikel:

Recent nieuws