Provincie voelt zich geschoffeerd door stadsbestuur

De provincie Groningen voelt zich ernstig geschoffeerd door het stadsbestuur en de gemeenteraad van Groningen. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een brief die dinsdagavond is bezorgd bij alle raadsleden en de leden van het stadsbestuur.
Onaangenaam verrast
Aanleiding voor de brief is de besluitvorming over de Regiotram van vorige week. De provincie is hierover 'onaangenaam verrast'. Bovendien toont de stad zich een onbetrouwbare partner voor andere overheden en het bedrijfsleven, aldus het provinciebestuur.

Regiotram beste oplossing
In de brief die in totaal 20 pagina's telt gaan Gedeputeerde Staten uitgebreid in op verschillende argumenten die moeten aantonen dat de Regiotram de beste oplossing is voor het bereikbaarheidsprobleem van de stad. Ook wijst de provincie opnieuw op eventuele meerkosten in het geval blijvend wordt gekozen voor busvervoer in plaats van de tram. Het inzetten van dubbel geledebussen is beperkt duurder, maar het zogeheten busknopenmodel of het treinmodel is volgens de provincie fors duurder. De meerkosten kunnen dan oplopen tot 8 miljoen euro per jaar. De stad moet dat zelf betalen, zo waarschuwt de provincie.

Ontwikkelingskosten
Ook schrijft de provincie geen geld te willen steken in eventuele alternatieven voor de Regiotram, omdat die volgens berekeningen minder goed zouden uitpakken. Verder staat in de brief dat de stad zelf opdraait voor de tot nu toe gemaakte ontwikkelingskosten van het tramproject. Het gaat om een bedrag van 31 miljoen euro.

Betalingsregeling
Verder biedt de provincie opnieuw aan een betalingsregeling aan te gaan over de terugbetaling van de eigen bijdrage van de stad aan de Regiotram. Het gaat hierbij om een bedrag van 80 miljoen euro. In plaats van 2014 stelt de provincie voor om de terugbetaling pas in te laten gaan in 2019.

Compensatiepot Zuiderzeelijn
In de brief wordt ook uiteengezet hoeveel de provincie Groningen in en rondom de stad investeert. Van de 1,3 miljard euro die beschikbaar is uit de compensatiepot Zuiderzeelijn wordt in totaal 916 miljoen besteed in de stad. Het meeste geld gaat naar de verbetering van de Zuidelijke Ringweg. Daarnaast is er geld voor de verbetering van het hoofdstation, transferia, busstations, het Forum en de Regiotram. Met het lijstje wil de provincie aantonen dat ze wel degelijk oog heeft voor het belang van de bereikbaarheid van de stad.

Complete brief
Bekijk hier de brief van de provincie aan het stadsbestuur en de gemeenteraad van Groningen.
Meer over dit onderwerp:
regiotram
Deel dit artikel:

Recent nieuws