Gesprek over gemaal Lauwersoog uitgesteld

De provincies Groningen en Friesland en de waterschappen Noorderzijlvest en Fryslân willen met het nieuwe kabinet om de tafel over de financiering van het gemaal dat zij bij Lauwersoog willen bouwen.
Na de wateroverlast begin dit jaar spraken de provincies en waterschappen de intentie uit om het gemaal snel te bouwen. Maar dat kost vanwege natuurmaatregelen 42 miljoen euro extra. Doordat het kabinet viel, is een gesprek met het Rijk over de financiering tot op heden uitgebleven.

De noordelijke regio zal nu contact opnemen met het nieuwe kabinet om te onderzoeken of het Rijk wil meebetalen aan het gemaal.

De provincies en waterschappen vinden de bouw van een nieuw gemaal bij Lauwersoog noodzakelijk om de veiligheid van mens en dier op langere termijn te kunnen garanderen. Vermoedelijk wordt in 2014 een besluit genomen.
Deel dit artikel:

Recent nieuws