Korrewegwijkbewoners vrezen overlast jongeren

Een groep bewoners van de Korrewegwijk in Groningen is fel tegen de bouw van 38 jongerenwoningen in hun wijk.
Volgens de bewoners is het plan in strijd met afspraken met de gemeente, die eerder toezegde meer gezinswoningen in de wijk te bouwen. De locatie voor de geplande woningen is een braakliggend terrein langs de Oosterhamrikade. Buurtbewoners vrezen overlast en vinden dat in hun wijk al genoeg studenten wonen.

Juridische procedures
Wethouder Van de Schaaf zei dinsdagavond begrip te hebben voor de bewoners, maar hij zei ook ook dat de plannen niet zomaar ingetrokkken kunnen worden vanwege mogelijke juridische procedures met de projectontwikkelaar. Wel wil van Schaaf nog eens in gesprek gaan met het bouwbedrijf.
Deel dit artikel:

Recent nieuws