Raad van State: Lauwersmeergebied blijft beschermd

De Raad van State heeft de bezwaren tegen het aanwijzen van het Lauwersmeergebied als beschermd natuurgebied verworpen. In het gebied geldt daardoor ook de Europese Vogelrichtlijn, waardoor een groot aantal watervogels beschermd wordt.
Belangenorganisatie Het Friesch Grondbezit (HFG) en de gemeente Kollumerland maakten hiertegen bezwaar. Ze willen dat boeren de schade die door soorten als eenden en ganzen wordt aangericht kunnen blijven bestrijden. De Raad van State heeft de bezwaren afgewezen.
Deel dit artikel:

Recent nieuws