Staatsbosbeheer moet voor eigen inkomsten zorgen

Staatsbosbeheer gaat maatschappelijk ondernemen.
Dit is nodig, omdat Staatsbosbeheer de komende jaren aanzienlijk minder subsidie krijgt. Daardoor moet een deel van het budget uit eigen inkomsten worden gehaald. Zo gaat Staatsbosbeheer meer hout uit bossen verkopen en houtsnippers en gemaaid gras leveren voor biomassa.
Door de bezuinigingen verdwijnen landelijk tweehonderd van de duizend banen bij Staatsbosbeheer. In het Noorden gaat het om ongeveer twintig arbeidsplaatsen. Er vallen waarschijnlijk geen gedwongen ontslagen. Bij Staatsbosbeheer werken relatief veel oudere mensen, die de komende jaren via natuurlijk verloop uitstromen.