LTO Noord wil afspraken over beperken lichtoverlast

LTO Noord heeft plannen om de lichtoverlast die sommige melkveehouders met hun stallen veroorzaken, te beperken. De landbouworganisatie wil hiervoor de komende maanden afspraken maken met milieufederaties, fabrikanten van lampen en schermen, de provincies Groningen en Friesland, en het productschap Zuivel.
De laatste jaren worden melkveestallen steeds lichter en opener, omdat koeien hierdoor meer melk geven. Maar dat betekent ook dat stallen 's nachts meer licht afgeven.
Dat afgeven van licht zorgt, volgens bestuurslid Mattheus Gorter van LTO Noord afdeling Groningen, voor klachten: "Als sector nemen we deze klachten zeer serieus, want we willen onze verantwoordelijkheid nemen."