Fusie Kunstencentrum en Muziekschool onzeker

De voorgenomen fusie tussen het Kunstencentrum en de Muziekschool in Groningen is voorlopig op de lange baan geschoven. Aanleiding is de aanhoudende discussie over de arbeidsvoorwaarden van de medewerkers van de muziekschool.
De fusie is om die reden nu al twee keer uitgesteld. Het college van burgemeester en wethouders hecht grote waarde aan het samengaan van beide instanties, maar niet tegen elke prijs. Wethouder Dig Istha: "De discussie duurt me te lang. Ik wil alles nog eens even tegen het licht houden."