Streep door natuurvergunning Wilhelminahaven

De Raad van State heeft een streep gehaald door de natuurvergunning, die was afgegeven voor de uitbreiding van de Wilhelminahaven in de Eemshaven.
Daar wordt kolencentrale RWE gebouwd. Deze vergunning was aangevraagd in een aparte procedure, los van de bouw van die centrale. Maar volgens de bestuursrechter is de uitbreiding van dit havenbekken zo verwoven met de centrale, dat ze niet los van elkaar gezien kunnen worden. Het havenschap Groningen Seaports is niet verrast door de uitspraak.
Overigens heeft de Raad van State in dezelfde uitspraak wel de vergunningen stand gehouden voor het uitbreiden en het verdiepen van de rest van de Eemshaven.