Landschapsbeheer zoekt weidevogelbeschermers

Landschapsbeheer Drenthe is op zoek naar meer vrijwilligers die de nesten van de weide- en akkervogels willen gaan markeren.
Om zoveel mogelijk weidevogels een goede start van het broedseizoen te geven, gaan in Drenthe jaarlijks zo’n 800 boeren en 450 vrijwilligers het veld in om de nesten te beschermen. Steeds meer boeren geven toestemming dat er vogelnesten gezocht mogen worden op hun land, en dus zijn er meer vrijwilligers nodig.
Het zijn onder meer de nesten van grutto’s, kieviten, scholeksters, tureluurs die worden gemarkeerd. De vrijwilligers gaan niet onvoorbereid de landerijen in. Landschapsbeheer Drenthe organiseert in januari voor de geïnteresseerden een cursus Weidevogelbescherming. Mensen die zich willen aanmelden kunnen meer informatie vinden via de website van Landschapsbeheer Drenthe.