Veul haail en zegen in 't nije joar!

Namens de collega's van RTV Noord wens ik u een hoopvol, optimistisch en gezond 2013.
Uiteraard mag u van RTV Noord wederom een mooie, verrassende, spannende en onderhoudende programmering verwachten op radio en TV. Ook digitaal zorgt RTV Noord er voor dat u, ongeacht tijd en plaats, over de laatste actuele informatie in en over onze mooie provincie kunt beschikken.
Met veel energie en enthousiasme werken wij er aan dat uw regionale omroep in 2013 de best bekeken en beluisterde regionale omroep van Nederland blijft. Dat doen wij graag en we zijn er bijzonder trots op dat u met groten getale ons blijft 'opzoeken'.
Hoewel de economische vooruitzichten nog niet positief zijn, het jaar '13 doet het bijgeloof eer aan, verwachten wij in de loop van het jaar dat de eerste contouren van een economisch herstel zichtbaar zullen zijn.
Bij de pakken neerzitten helpt niet. Gelukkig hebben wij in Groningen daar een mooie uitdrukking voor: "kop d'r veur". Ook in 2013!
Naast genoemde goede gezondheid wensen wij u "Veul haail en zegen in 't nije joar".
Namens alle collega's van RTV Noord
Gijs Lensink