Zorgen over Eemskanaaldijk bij Woltersum

Er zijn opnieuw zorgen over de dijk langs het Eemskanaal tussen Woltersum en Garmerwolde. De klei, die er nieuw is aangebracht, begint alweer te verzakken.
Een jaar geleden ging het bij Woltersum bijna mis. Er kwam water door de dijk en 800 mensen moesten worden geëvacueerd. De dijk bij Woltersum werd daarna flink opgeknapt, met een nieuwe kleilaag en een nieuwe damwand.
Maar iets verderop, richting Garmerwolde, wordt de dijk nog beschermd door een oude damwand. De verse klei die daar is aangebracht begint nu te verzakken, juist nu het water weer hoog staat.