Oud-officier van justitie dient klacht in tegen driehoek Haren

Oud-officier van justitie Marquert Scholtz uit Haren dient een klacht in tegen de gezagdragers die in zijn ogen hopeloos gefaald hebben bij de Facebook-rellen in zijn woonplaats. Ze zouden zich schuldig hebben gemaakt aan ernstig plichtsverzuim en zeer laakbare nalatigheid.
Marquert Scholtz schrijft dat aan de driehoek: de korpschef van de politie, de hoofdofficier van justitie en de gemeente. Die brief aan de driehoek is in het Harener Weekblad gepubliceerd.
Volgens de vroegere officier van justitie hebben de autoriteiten de inwoners van Haren in de steek gelaten. Hij vindt dat ze onvoldoende waren voorbereid. Volgens hem waren er vooraf voldaan signalen dat het fors uit de hand zou lopen.