Zorgen om voortbestaan buurthuis Haren

Het bestuur van buurthuis de Mellenshorst in Haren maakt zich zorgen over het voortbestaan van het buurthuis.
Volgens het bestuur bestaan bij de gemeente plannen om de exploitatiesubsidie af te schaffen en zelfs om het buurthuis te verkopen. Dat zou volgens het bestuur op termijn kunnen betekenen dat de gemeenschap voor veel hogere kosten komt te staan dan nu het geval is.
De buurtbewoners van Oosterhaar wordt opgeroepen om tijdens de inloopdagen over de bezuinigingen de stem te laten horen. De inloopdagen zijn op zestien en zeventien januari. De gemeente wil dan van de inwoners van Haren horen hoe er een miljoen kan worden bezuinigd.