Ophef over mestonderzoek

Het Wageningse onderzoek waaruit blijkt dat er veel minder ammoniak vrijkomt bij het bovengronds verspreiden van mest op het land, heeft grote opschudding veroorzaakt.
Uit het onderzoek bij boer Wolters in Winsum blijkt dat er 5 tot 10 keer minder ammoniak vrijkomt dan tot nu toe werd gedacht. Dat zou betekenen dat boeren jarenlang voor niets veel geld uitgegeven, hebben omdat ze verplicht waren hun mest onder de grond te werken.
De Nederlandse Vakbond van Melkveehouders vindt dat er vervolgonderzoek moet komen en in de Tweede Kamer worden vragen gesteld over het opmerkelijke onderzoek.