Raad Groningen twijfelt over starterslening Meerstad

Fracties in gemeenteraad van Groningen twijfelen of ze moeten instemmen met de startersleningen voor Meerstad.
Het college wil vijf ton vrijmaken voor starters die daar een huis willen kopen. Met de lening kunnen ze een duurdere woning kopen dan met alleen de hypotheek van de bank. Een aantal fracties vraagt zich af of het niet beter is om de leningen beschikbaar te stellen voor een goedkoper segment van de woningmarkt. Ook zijn er twijfels of de leningen niet ook voor andere gebieden in de stad moeten gelden. Wethouder Van der Schaaf benadrukt dat er daarvoor ook een potje is. Deze maatregel moet de woningbouw in het slecht lopende Meerstad stimuleren.