Groningen-Zuid uit opnieuw zorgen om ringweg

In een brief aan de gemeenteraad van Groningen uiten bewoners van de zuidelijke stadswijken opnieuw hun zorgen over de plannen voor de ringweg. De briefschrijvers verwachten een enorme toename van het autoverkeer in hun buurt, omdat enkele op- en afritten van de nieuwe zuidelijke ringweg verdwijnen.
Ze voelen zich niet serieus genomen; iedere discussie zou door de gemeente uit de weg worden gegaan. Ook vinden ze dat de gemeente teveel haast maakt. Er zou meer gedegen onderzoek nodig zijn naar de effecten van de nieuwe ringweg. Ze spreken de raadsleden aan op hun verantwoordelijkheid voor het project.