Sloop sodafabriek Brunner Mond dit jaar van start

In de loop van dit jaar wordt een begin gemaakt met de sloop van de gebouwen en installaties van de sodafabriek van Brunner Mond op het chemiepark in Delfzijl. De directie van Akzo Nobel heeft daarover overeenstemming bereikt met Tata Chemicals Europe, het moederbedrijf van Brunner Mond.
In 2009 werd de sodaproductie in Delfzijl gestaakt en kwamen 120 mensen op straat te staan. De fabriek is de afgelopen jaren steeds verder in verval geraakt.