Geen schade door zoutwinning

De zoutwinning door Nedmag in de buurt van Veendam veroorzaakt geen schade aan gebouwen in dat gebied. Dat blijkt uit een onderzoek dat dinsdag is gepresenteerd.
Het onderzoek werd uitgevoerd op verzoek van bewoners van Tripscompagnie en Borgercompagnie. Zij denken dat er scheuren in hun woningen ontstaan door bodemdaling als gevolg van de zoutwinning.
Maar uit het onderzoek blijkt nu dat die scheuren te maken hebben met inklinking van de veenlaag onder hun huizen en de slechte kwaliteit van de funderingen. Het onderzoek, dat werd uitgevoerd door ingenieursbureau Arcadis, heeft twee jaar in beslag genomen.
De bewonerscommissie Borgercompagnie/Tripscompagnie wil pas reageren nadat de dorpsbewoners op een voorlichtingsavond zijn bijgepraat over het onderzoek. Die avond wordt gehouden op 30 januari.