Groningse jeugd drinkt minder

Groningse scholieren zijn de afgelopen vier jaar minder gaan drinken. Dat blijkt uit de Jeugdmonitor 2012 van de provincie Groningen.
Het aantal scholieren, dat zegt wel eens te drinken, is gedaald van 47 naar 43 procent. Ook het aantal scholieren, dat regelmatig veel drinkt, is licht gedaald.
Wel hebben meer jongeren te kampen met overgewicht en roken ze meer. De jeugdcriminaliteit is de afgelopen vier jaar met tientallen procenten gedaald. Daar staat tegenover dat het aantal jongeren met een uitkering flink is gestegen.