Christelijke Oratorium Vereniging ter ziele

De Christelijke Oratorium Vereniging, de COV, is opgeheven. De afgelopen jaren liep het ledenaantal van het christelijke koor fors terug. Aanwas van nieuwe leden was er evenmin.
In december trok het bestuur van het koor de conclusie dat het financieel niet meer haalbaar was om door te gaan. Per 1 februari houdt het koor daarom officieel op te bestaan. Er is nog geprobeerd om samen met een katholiek koor verder te gaan, maar dat was volgens voorzitter Harm Westra van de Christelijke Oratorium Vereniging geen succes.